foto-home beeldmerk
   
   
  Vrienden van Huize Valckenbosch

Door de specifieke identiteit van Huize Valckenbosch wordt zinvol leven tot aan het laatste moment en waardig sterven ondersteund. Als ‘Vrienden van het huis’ willen we dit kostbare goed koesteren.

Daarom dragen wij – vanuit onze stichting ‘Vrienden van Huize Valckenbosch’ – financieel bij aan projecten van en in het huis. Deze financiële bijdragen zijn noodzakelijk, immers de reguliere financiële stroom voor de zorg voor ouderen (AWBZ) is niet toereikend om het brede palet van zorg en zingeving in Huize Valckenbosch te dragen.

> Home

> Identiteit van Huize Valckenbosch

> Vrienden van Huize Valckenbosch

> Steun ons

> Over ons

> Contact

   
© 2011 Stichting Vrienden van Huize Valckenbosch