foto-home beeldmerk
   
   
 

Steun ons

Mocht u geïnteresseerd en geïnspireerd zijn door de manier waarop wonen, zorgen, leven en sterven in Huize Valckenbosch wordt vormgegeven, dan nodigen wij u uit een bijdrage te leveren.

Dit kan door een (periodieke) schenking, legaat of andersoortige bijdrage. Stichting Vrienden van Huize Valckenbosch heeft de ANBI status. U kunt een toezegging doen door het printen en opsturen van ditformulier. Door Vriend(in) te worden van Huize Valckenbosch kunt u uitdrukking geven aan uw betrokkenheid bij de ontwikkelingen in de ouderenzorg en de gemeenschap van Huize Valckenbosch in het bijzonder. U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan die activiteiten in Huize Valckenbosch die openstaan voor niet-bewoners. Denk bijvoorbeeld aan de 14-daagse zondagmiddagconcerten, de jaarlijkse culturele middag van onze stichting, een gratis abonnement op het huis-blad ‘Valckenvlucht’.

“Met uw steun, kunnen wij bijdragen aan zinvolle,
identiteitgebonden projecten voor ouderen”


> Home

> Identiteit van Huize Valckenbosch

> Vrienden van Huize Valckenbosch

> Steun ons

> Over ons

> Contact

   
© 2011 Stichting Vrienden van Huize Valckenbosch