foto-home beeldmerk
   
   
 

Het bestuur

Het bestuur bestaat mometeel uit:
– Marinus Jan Veltman, voorzitter,
– Rudolf Bitter, secretaris,
– Andries de Jong, penningmeester,
– Wanda Pieters, lid,
– Geertrui Vis, lid.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen van doelmatige en goede behuizing en identiteitsgebonden zorg voor de ouder wordende mens, zoals verwoord in hierna genoemde sub c;
b. het bevorderen en ondersteunen van sociaal, cultureel en therapeutisch werk ten dienste van de ouder wordende mens;
c.het bevorderen van zaken die in het belang zijn van de stichting: Stichting Antroz, locatie Huize Valckenbosch, gevestigd te Zeist; een en ander op grondslag van de religieuze impulsen en de geesteswetenschap, zoals die worden beleefd in Christengemeenschap, Beweging tot religieuze vernieuwing, hetgeen ondermeer inhoudt eerbied voor de vrije individualiteit en bevordering, respectievelijk instandhouding van haar zelfstandigheid.

Documenten

Voor documenten klik op de onderstaande links.

Financiele verantwoording

Activiteitenverslag

Beleidsplan 2019 - 2021

Stichting Vrienden van Huize Valckenbosch
fiscaalnummer: 815718494
p/a Van Tetslaan 2, 3707 VD Zeist
Telefoon 030 698 67 00
> info@vriendenhuizevalckenbosch.nl
> www.vriendenhuizevalckenbosch.nl

   

> Home

> Identiteit van Huize Valckenbosch

> Vrienden van Huize Valckenbosch

> Steun ons

> Over ons

> Contact

   
© 2011 Stichting Vrienden van Huize Valckenbosch